Az elektromágneses sugárzás mérőeszköze

Ha azt mondjuk spektrofotometria, a legtöbb ember szemöldöke ráncba szalad. Mi is az?A spektrofotometria egy méréstechnika, ami egy elektromágneses sugárzás kiválasztott hullámhossztartományának intenzitását és annak változását méri. Ennek mérőeszköze a spektrofotométer. Nagy pontosságú mérésre képes optikai berendezés, bár ez elvárt minden jó minőségű kémiai mérőműszertől, és tulajdonképpen a spektrofotométer is az, annak ellenére, hogy széles körben alkalmazzák más területeken is, például az orvostudományban, csillagászatban, élelmiszeriparban.  A spektrofotométereket többféle szempont szerint csoportosíthatjuk.  Lehet a mérés hullámhosszának tartománya szerint, a fényelbontás módja szerint, és a működési elve szerint is csoportosítani az eszközöket. A spektrofotométerek kiváló analitikai, egyszerű felépítésű eszközök, melyeket több kórház és laboratórium is használ, hiszen a spektrofotometria olyan technika, amivel minden olyan anyag vizsgálható, ami ultraibolya vagy a közeli infravörös tartományban fényelnyeléssel rendelkezik.